Actualitat Notícies

CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL COMERÇ I HOSTALERIA LOCAL


LABORA Servei Públic i Formació de la comunitat Valenciana finança a través de subvencions els projectes experimentals dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la comunitat Valenciana. El pacte Territorial per l'ocupació del camp de Morvedre està format per Sagunt, Canet d'en Berenguer i les Mancomunitats de la Baronia i de les Valls. A més, també formen part del Pacte les principals associacions de la comarca: Asecam, Facosa, associació d'agricultors AVA Asaja i els principals agents socials de la zona: CC.OO i UGT. El Pacte tracta de representar a la majoria de població i es va formalitzar l'any 2016, desenvolupant els seus plans anuals des de llavors. El pacte Territorial Camp de Morvedre, denominat “Som Comarca” és beneficiari d'aquesta subvenció per a l'execució de projectes experimentals per a foment de l'ocupació. Entre els seus projectes per a 2022 es troba el de dinamització del comerç i l'hostaleria a través de la realització del concurs fotogràfic “Descobrint el Camp de Morvedre”, on es convida a la ciutadania a aprofitar l'estiu i el bon temps per a compartir les fotografies realitzades a comerços i restaurants amb encant a la comarca del Camp de Morvedre a fi d'impulsar l'afluència de públic en aquests llocs. Un restaurant, una botiga de barri o qualsevol xicotet negoci de la comarca pot ser representat en aquestes fotografies. L'objectiu és que els ciutadans es convertisquen en ambaixadors de la seua comarca i donen a conèixer eixos negocis. A més dels ajuntaments i mancomunitats que formen el Pacte, estan col·laborant en aquesta actuació les associacions de Facosa i Vallcomerç, aportant com a premis tres targetes amb saldo per a comprar en els negocis locals que formaran part del premi atorgat a les persones guanyadores del concurs. Objectius de l'acció: • Donar a conèixer i potenciar el xicotet negoci local de la comarca. • Generar sinergies comunicatives que ajuden a l'augment d'afluència d'aquests espais durant la duració del concurs. • Potenciar les xarxes socials de Som Comarca com a punt de trobada de tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca del camp de Morvedre. • Col·laboració amb associacions comarcals de comerciants. Característiques del concurs: Podran participar en el concurs qualsevol persona que ho desitge, sent professional de la fotografia o aficionats, sempre que les imatges s'ajusten a les bases del concurs. El tema de la fotografia ha de plasmar aqueix establiment comercial, hostaler o turístic amb encant de la comarca. Poden aparèixer persones sempre que tinguen l'autorització per a realitzar la fotografia, però el protagonista ha de ser el local. Les imatges han de ser de l'autoria de la persona que les envia i es lliuraran en format digital JPG d'alta qualitat al correu infor.experimentals@gmail.com dins del termini del concurs. Les imatges poden estar editades per a ajustar colors, saturació, etc. però no s'acceptaran muntatges o collages. Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies, podent ser part d'una sèrie o cadascuna independent. Juntament amb les imatges haurà de facilitar les seues dades i autorització de protecció de dades. Tota aquesta informació s'arreplega detalladament en les bases del concurs. Termini i resolució del concurs: El termini de lliurament de les imatges serà del 15 de juliol al 31 d'agost de 2022. A partir del dia 1 de setembre es publicaran les fotos en les xarxes socials de Som Comarca i es tindran en compte els “m'agrada” rebuts en Instagram fins al dia 20 de setembre a les 23:59h. Les fotografies amb més “m'agrada” seran les guanyadores. Les persones premiades es publicaran a l'octubre. Les fotografies guanyadores s'exposaran en les xarxes socials de Som Comarca i dels ajuntaments que la configuren. A més, es podran incloure en comunicacions i notícies relacionades amb el concurs fotogràfic Premis: Les tres fotografies amb més “M'agrada” durant el període establert seran les guanyadores del concurs. Els premis que s'atorgaran a cadascuna de les persones són: • 1 fotografia impresa en cartó ploma de grandària A3 aproximadament per a l'autor i el local fotografiat. A més d'una targeta amb saldo per a comprar en el comerç local de la comarca del camp de Morvedre. Hi haurà un total de 3 lots amb aquests premis. També, hi haurà tres accèssits per al quart, cinquè i sisè classificat en nombre de votacions en el concurs, amb una targeta amb saldo per a comprar en el comerç local del camp de Morvedre per a cadascun d'ells. Finalitzat el concurs, Som Comarca, contactarà amb cadascuna de les persones guanyadores. Lliurament de premis: El lliurament de premis es realitzarà en acte públic, en dia i hora per determinar. Es reuniran les persones premiades per a fer lliurament dels premis, així com als comerços que apareixen en les fotografies. La data de l'acte es determinarà posteriorment.

Bases del concurs:

https://drive.google.com/drive/folders/1ttgg2y_fhargzzswkbazxhsipkuhm44i?usp==shar ing

Més informació:

Per a més informació, contactar amb l'equip tècnic de **Som Comarca en el telèfon: 962 65 58 86 o per correu electrònic: infor.experimentals@gmail.com

© 2022 - Ajuntament de Sagunt - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball